Pro naše smluvní partnery z řad podnikatelů, firem a státních institucí máme připraven
moderní sofistikovaný systém pro rychlé odbavení a přehledné účtování.

ZPŮSOBY REALIZACE ÚHRADY JÍZDNÉHO

  1. Hotově (na tarif firmy)
  2. Kreditní karta
  3. Dobíjecí karta
  4. Fakturace

- Nepožadujeme zálohy na odebrané služby.

- Nepožadujeme minimální plnění.

- Dle požadavku zákazníka zašleme  měsíční přehled  jízd v elektronické podobě.

- Veškerou administraci uživatelských účtů si také můžete prohlédnout po registraci
  na portálu ww.taxi4me.net

ZÁKAZNICKÁ KARTA OSOBNÍ

Zákaznická plastová karta může být vystavena na jméno klienta, zaměstnance nebo může být označena číslem.

Tuto kartu má klient stále u sebe, objedná taxi klasickým způsobem na tarif Vaší firmy. Po ukončení jízdy řidič protáhne kartu naším zařízením a vrací kartu klientovi společně s účtem.

Plastová zákaznická karta je vhodná pro klienty , kteří např.jezdí pravidelně nebo jsou zaměstnanci firmy.

Na kartu se dají zadat různé požadavky klientů jako např. nákladové středisko,číslo zaměstnance apod. Vše pak vidíte rozčleněné dle požadavků v měsíčním vyúčtování.

JEDNORÁZOVÁ KARTA

Tato karta se vystavuje na jméno  firmy nebo podle požadavků. Jednorázová karta je vhodná pro klienty ,kteří např.nejezdí pravidelně a nepotřebují mít u sebe plastovou kartu nebo pro jízdy návštěv na letiště, kdy se klient již nevrací do firmy apod.

Opět se na dispečinku objedná vůz klasickým způsobem a nahlásí se  varianta, na kterou klient pojede - v tomto případě jednorázová karta. Po ukončení jízdy předá klient řidiči jednorázovou kartu, řidič ji protáhne našim evidenčním zařízením FMS a vydá zákazníkovi doklad o transakci s kartou. V tuto chvíli je již jednorázová karta neaktivní  a nemůže být použita znovu. 

V měsíčním vyúčtování Vám opět přijde přehled se všemi potřebnými informacemi. Nemá-li klient Zákaznickou, a nebo Jednorázovou kartu u sebe, stačí když nahlásí autorizovaná osoba na dispečink číslo této karty a ta bude do systému zadána manuálně.

VIRTUÁLNÍ VOUCHER

Nemusíte dávat svým zaměstnancům a návštěvám papírové doklady, stačí objednat vůz klasickým způsobem.

Je na Vás, zda zvolíte autorizované osoby nebo necháte možnost objednávat na tarif Vaší firmy všechny zaměstnance. V systému bude předem povolenan jízda na virtuální voucher s případným omezením na určité osoby.

Řidič Vás přepraví z bodu A do bodu B a po ukončení jízdy vytiskne vyplněný Virtuální voucher s informacemi o jízdě: číslo řidiče a název firmy ,odkud-kam, jméno klienta, počet KM, cena. Kopii předává řidič klientovi a druhou dostává dispečink. V elektronickém vyúčtování se zobrazí položky  Virtuálního voucheru.

DOBÍJECÍ KARTA

Dobíjecí karta je využívání pro bezhotovostní platby (vhodná např. pro děti i seniory). 

Objednejte si tuto kartu prostřednictvím  formuláře. Naše obchodní oddělení Vám vygeneruje Variabilní symbol a kartu bezplatně zašle. Následně stačí dobít kartu zasláním libovolné částky na náš bankovní účet u České spořitelny: 96338339/0800 s příslušným VS.

Účetním dokladem o uskutečněné jízdě se stává faktura, kterou zákazník obdrží při měsíčním vyúčtování uskutečněných jízd. S vyúčtováním obdrží zákazník i podrobný  měsíční přehled jízd.

Více informací, včetně cen za poskytované služby, Vám sdělí naše obchodní oddělení:

Daniel Michek
+420 261 314 104
dmichek@profitaxi.cz